Vi upphandlar för Haninge och Nynäshamns kommuner
och Haninges fastighetsbolag Tornberget

Haninge kommun
Nynäshamn kommun

Senaste nyheterna.

  • Nya IT-avtal för Haninge kommun Haninge kommun har tecknat nya telefoni- och IT-avtal som ett led i arbetet med att skapa en modern och flexibel digital arbetsmiljö för alla medarbetare. Tieto är fortfarande en ledande leverantör, men nu har kommunen delat upp leveransen i flera upphandlingsobjekt, kopplat ett fastare grepp och håller i taktpinnen.
  • Tolk-avtal inte i hamn: överprövning väntar Upphandlingen av tolkavtal har överklagats, det som på juristspråk kallas "överprövning". Det är den senaste utvecklingen i arbetet med att få ett nytt tolkavtal på plats för Haninge, Nynäshamns och Botkyrkas kommuner.
  • Bättre miljö med samordnad varudistribution Genom att samarbeta kring distributionen av varaor har de åtta kommunerna inom Södertörnssamarbetet fåt ner sina utsläpp av partiklar och koldioxider med 70%. Samtidigt har antalet lastbilar som rör sig i de miljöer där våra barn vistas minskat med hälften.
  • Upphandling Södertörn besöker SOI Upphandlarna från Upphandling Södertörn är denna vecka på SOI:s årskonferens - för att jämföra arbetssätt, knyta nya kontakter och spana efter trender och nya samarbeten.
  • Låssmed: Nu finns ett avtal för låssmedstjänster på plats Ett avtal är nu på plats som ska täcka behoven av låssmedstjänster. Vi är glada att välkomna Haninge Lås som leverantör – en låssmed med bred och långvarig erfarenhet.

Senast uppdaterad

Upphandling Södertörn

Vi ansvarar för all upphandling i Haninge & Nynäshamn kommun

Besöksadress:

Rudsjöterassen 2
136 81 Haninge

Om Södertörns Upphandlingsnämnd

Kontakt:

upphandling@haninge.se
08-606 92 05

Besöksadress:

Rudsjöterassen 2
136 81 Haninge

Om Södertörns Upphandlingsnämnd